Ontdek hoe katholiek u echt bent

U noemt uzelf ‘rooms-katholiek’ of ‘katholiek’. Maar hoe scoort u op de ‘Schaal van Eijk’?

Volgens kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht, bent u pas ‘echt rooms’ als u er bewust voor kiest alles te doen wat de kerk van u verlangt. Behalve trouw de zondagsmis bijwonen en te communie gaan, houdt dit ook in dat u minstens één keer per jaar uw zonden opbiecht, boete doet en veel bidt.

Steeds minder katholieken van de ruim drie miljoen die er in Nederland zijn, voldoen aan deze eisen. Van hen volgen slechts zo’n 150.000 de kerkelijke voorschriften. Hun aantal neemt in snel tempo af.

Kardinaal Eijk betreurt dat, maar hij ziet ook een positieve ontwikkeling. “De kwantiteit van het aantal katholieken wordt minder, maar de kwaliteit stijgt”, benadrukte hij in dit interview met de NOS aan de vooravond van een werkbezoek in 2013 van de Nederlandse bisschoppen aan de paus. Deze uitspraak heeft hij nadien veelvuldig herhaald. Het is voor hem een soort van houvast in tijden van kerkverlating geworden.

Critici beweren wel dat Eijk een ‘heilige-restkerk’ bepleit. Hoe dan ook: je zou kunnen zeggen dat hij ‘de lat hoog legt’. De vraag is dan: waar staat u op de ‘Schaal van Eijk’? U kunt daar achter komen door antwoord te geven op zeven vragen.

Hoort u bij de ‘heilige rest’? Meet hoe u scoort op de ‘Schaal van Eijk’! Doe hier de test